اخبار اصلی

سومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

سومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

سومین نشست معاونین اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬ ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.

پروژه مسکونی (شرکت کیسون) با اولویت اعضای هیات علمی جوان

پروژه مسکونی (شرکت کیسون) با اولویت اعضای هیات علمی جوان

ستاد امور رفاهی وزارت عتف نسبت به انعقاد تفاهم نامه با شرکت ساختمانی کیسون برای خرید و احداث تعداد محدودی واحد مسکونی واقع در بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی جلال آل احمد، ضلع شمال غربی ...

دومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین نشست معاونین اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۹/‏۰۴/‏۹۸‬ ساعت ۳۰/‏۱۴ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.

اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

‌‌‌‌‌‌‌اولین نشست معاونین اداری و مالی پردیس ها، دانشکده ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۸‬ ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.