اخبار

بیست‌وسومین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار شد

بیست‌وسومین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار شد گالری

بیست‌وسومین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران با معرفی ۴۲۷ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه تهران که موفق به کسب رتبه‌های برتر در مقاطع مختلف تحصیلی (دانش‌آموزی و ...

حکم انتصاب سرپرست مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه

حکم انتصاب سرپرست مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه

دکتر حمید رضا یزدانی به‌عنوان سرپرست مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه منصوب شد. در حکم دکتر احمد نوحه گر، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، خطاب به دکتر حمید رضا ...