اخبار

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد.

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد. گالری

سی و ششمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ بعدازظهر به صورت حضوری و الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

اطلاع رسانی برگزاری سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

اطلاع رسانی برگزاری سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ (چهارده) الی ۱۷ (هفده) سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور به صورت حضوری و الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار ...