اخبار

بیست و نهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار گردید.

بیست و نهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار گردید.

بیست و نهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۳۰/‏۱۰‬ لغایت ۱۳ هم به صورت حضوری و هم به صورت الکترونیکی به ...

اطلاعیه نحوه حضور کارمندان از اول اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه نحوه حضور کارمندان از اول اردیبهشت ۱۳۹۹

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۴۹۰ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ و دستوالعمل اعلام شده از سوی دولت، بدینوسیله چگونگی فعالیت اداری کارمندان دانشگاه از مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ ‬ تا‬ اطلاع‬ ثانوی‬ به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می‌گردد.