اداره کل امور رفاهی

--- مدیریت اداره کل

--- معاونت

--- اداره خدمات رفاهی

--- اداره نظارت بر واحدهای رفاهی

--- اداره همایش‌های آموزشی و فرهنگی فرح آباد

--- واحد بیمه

--- واحد وام و تسهیلات مالی