معرفی حوزه معاونت

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران، بزرگترین حوزه معاونت در دانشگاه می‌باشد و اداره کل منابع انسانی، اداره کل مالی، اداره کل امور رفاهی، اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی و مرکز آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه این معاونت می‌باشند.