مرخصی تشویقی به علت پیشگیری از بیماری کرونا

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۷ کد : ۱۱۱۵۷ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۵۶
دانشگاه به کلیه کارکنان از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ تا ۹۹/۱/۱۱ به مدت ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌نماید.
مرخصی تشویقی به علت پیشگیری از بیماری کرونا

نظر به ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه ستاد کشوری مقابله با بیماری کرونا، مراکز آموزشی را تا پایان سال تعطیل کرده است و برابر سنوات هر ساله، مراکز آموزش از نیمه دوم فروردین ماه آغاز به کار می‌نماید، لذا با توجه به تبصره ۱ فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه با توجه به مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ مقرر گردید.

۱- دانشگاه به کلیه کارکنان از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ تا ۹۹/۱/۱۱ به مدت ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌نماید.

۲- به کارکنانی که بنا به نظر واحد مربوطه مانند (مرکز بهداشت، لرزه‌نگاری و انتظامات و سایر واحدها) باید در محل کار خود حضور داشته باشند، اجازه داده می‌شود ۱۰ روز مرخصی تشویقی خود را در طول سال ۱۳۹۹ استفاده نمایند.

۳ چنانچه شرایط دیگری توسط دولت و یا ستاد مقابله با ویروس کرونا تعیین شود، این مصوبات در دانشگاه نیز اعمال خواهد شد.

سعید یزدانی

‌‌‌‌‌‌معاون اداری و مالی دانشگاه تهران