اخبار

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد.

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد. گالری

سی و ششمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ بعدازظهر به صورت حضوری و الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.