اخبار معاونت

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گالری

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ تا ۱۳ جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با حضور رئیس کمیسیون ...

نحوه حضور کارمندان از  ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

نحوه حضور کارمندان از ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند: با توجه به آخرین وضعیت رنگ بندی شهرها و اطلاعیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، حضور کارکنان دانشگاه تا اطلاع ثانوی برمبنای آخرین بخشنامه صادره خواهد ...