اخبار اصلی

نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

ارائه تسهیلات جدید بانک ملت

ارائه تسهیلات جدید بانک ملت

در راستای ارائه تسهیلات و خدمات مناسب به دانشگاهیان محترم و بر اساس توافقات حاصله بین دانشگاه تهران و بانک ملت، هماهنگی لازم جهت اعطای تسهیلات با نرخ جدید جهت استفاده همکاران ارجمند فراهم گردید.

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲  لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

پیرو بخشنامه شماره ۶۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ وزارت کشور در خصوص تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره ۱۵۵/۸۳۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ، ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران در جهت کاهش مصرف انرژی تغییر یافت.