اخبار اصلی

نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

ارائه تسهیلات جدید بانک ملت

ارائه تسهیلات جدید بانک ملت جدید

در راستای ارائه تسهیلات و خدمات مناسب به دانشگاهیان محترم و بر اساس توافقات حاصله بین دانشگاه تهران و بانک ملت، هماهنگی لازم جهت اعطای تسهیلات با نرخ جدید جهت استفاده همکاران ارجمند فراهم گردید.

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲  لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰ جدید

پیرو بخشنامه شماره ۶۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ وزارت کشور در خصوص تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره ۱۵۵/۸۳۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ، ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران در جهت کاهش مصرف انرژی تغییر یافت.

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گالری

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ تا ۱۳ جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با حضور رئیس کمیسیون ...