اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۸۲۹۹ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۴۰
‌‌‌‌‌‌‌اولین نشست معاونین اداری و مالی پردیس ها، دانشکده ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۸‬ ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.
اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

‌‌‌‌‌‌‌اولین نشست معاونین اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۸‬ ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید در این جلسه که با حضور معاونین محترم دانشگاه آقایان دکتر یزدانی و دکتر مقاری تشکیل شد موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

۱ - ارائه بودجه سال ۹۸ و سامانه تخصیص.

۲ - حضور و غیاب همکاران و تعیین جانشین برای امضاء مرخصی.

۳ - بررسی مسائل جاری.

 


( ۲ )