اطلاع رسانی در خصوص شیوه نامه ارتقا رتبه شغلی کارکنان دانشگاه تهران

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۶ کد : ۸۵۱۹ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۰۲
با همکاری اداره کل منابع انسانی "شیوه نامه ارتقا رتبه شغلی کارمندان دانشگاه" در وب سایت معاونت قرار داده شد.
اطلاع رسانی در خصوص شیوه نامه ارتقا رتبه شغلی کارکنان دانشگاه تهران

به دستور جناب آقای دکتر یزدانی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و با همکاری اداره کل منابع انسانی "شیوه نامه ارتقا رتبه شغلی کارمندان دانشگاه" در وب سایت معاونت قرار داده شد. همکاران محترم می‌توانند به منظور اطلاع از مراحل و نحوه محاسبات بررسی پرونده ارتقا به صفحه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های وب سایت معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

خاطر نشان می‌گردد شیوه نامه فعلی مصوبه هیأت محترم اجرایی در سال ۱۳۹۵ می‌باشد و تدوین شیوه نامه جدید در دستور کار اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی قرار دارد که در صورت تأیید هیأت اجرایی اطلاع رسانی خواهد شد.


( ۴ )