برگزاری جلسه کارگروه بازنگری آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۱ کد : ۸۷۰۰ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۲۹
جلسه کارگروه بازنگری آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران با قید فوریت تشکیل شد.
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران

با موافقت معاون اداری و مالی دانشگاه به منظور تسریع در بازنگری آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران جهت طرح در هیأت امنا، اعضای کارگروه بازنگری آئین نامه استخدامی کارمندان طی سه روز متوالی از تاریخ ۰۵/‏۰۴/‏۹۸‬ لغایت ۰۷/‏۰۴/‏۹۸ در مرکز همایش‌های علمی دانشگاه (خزرآباد ساری) نسبت به برگزاری جلسه با قید فوریت اقدام نمودند.


( ۲ )