حکم انتصاب جناب آقای دکتر سعید یزدانی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه تمدید شد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۱ کد : ۸۹۷۸ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۳۹
به موجب حکمی از سوی رییس دانشگاه تهران، حکم انتصاب جناب آقای دکتر سعید یزدانی به مدت سه سال تمدید شد.
حکم انتصاب جناب آقای دکتر سعید یزدانی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه تمدید شد.

روز شنبه مورخ ۱۲ مرداد به موجب حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران، حکم انتصاب جناب آقای دکتر سعید یزدانی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه به مدت سه سال تمدید شد.


( ۲ )