اخبار واحدهای تابعه - آرشیو

بیست ‌و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار می‌شود

بیست ‌و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار می‌شود

بنا بر گزارش اداره کل امور رفاهی دانشگاه، بیست‌ودومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران، با حضور رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه و با دعوت از تعداد محدودی از منتخبان، سه‌شنبه ...