اخبار معاونت - آرشیو

بیست و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه به صورت نمادین برگزار شد

بیست و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه به صورت نمادین برگزار شد

دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور گفت: «وظیفه همه ماست که با کمک گرفتن از علم و دانش مسائل و مشکلات کشور را حل‌کنیم ...

بیست ‌و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار می‌شود

بیست ‌و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار می‌شود

بنا بر گزارش اداره کل امور رفاهی دانشگاه، بیست‌ودومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران، با حضور رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه و با دعوت از تعداد محدودی از منتخبان، سه‌شنبه ...