اخبار معاونت - آرشیو

دومین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹

دومین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ گالری

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در سالن امیر کبیر واقع در طبقه سوم ساختمان معاونت دانشجویی دومین نشست با حضور معاونان اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه برگزار گردید.