آرشیو اخبار

چهارمین نشست سال ۱۳۹۸ معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

چهارمین نشست سال ۱۳۹۸ معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

روز شنبه مورخ بیست و پنجم آبان، چهارمین نشست معاونان اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه، ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.