آرشیو اخبار

تمدید نحوه حضور کارکنان در دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷ تا ۹۹/۰۷/۳۰

تمدید نحوه حضور کارکنان در دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷ تا ۹۹/۰۷/۳۰

با توجه به تمدید محدودیت‌های ناشی از موج جدید ویروس کووید ۱۹، نحوه حضور همکاران در دانشگاه مطابق بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۴۳۹۷۶ مورخ ۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ برقرار می‌باشد.

تمدید نحوه حضور کارکنان در دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۹  لغایت ۹۹/۰۷/۲۳

تمدید نحوه حضور کارکنان در دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۹ لغایت ۹۹/۰۷/۲۳

به اطلاع می‌رساند با توجه به تمدید محدودیت‌های ناشی از موج جدید ویروس کووید ۱۹، نحوه حضور همکاران دانشگاه مطابق بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۴۳۹۷۶ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ برقرار می‌باشد.