آرشیو اخبار

نحوه حضور کارمندان از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت نارنجی تهران

نحوه حضور کارمندان از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت نارنجی تهران

نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با عنایت به قرار گرفتن شهر تهران در وضعیت نارنجی نحوه حضور کارکنان دانشگاه تهران ...