آرشیو اخبار

دومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

دومین نشست معاونین اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۹/‏۰۴/‏۹۸‬ ساعت ۳۰/‏۱۴ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.