آرشیو اخبار

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گالری

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ تا ۱۳ جلسه همفکری معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان اداری و مالی ۱۳ دانشگاه برتر با حضور رئیس کمیسیون ...

اولین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰

اولین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ گالری

روز سه شنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ اولین نشست با حضور معاونان اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مراکز و موسسات دانشگاه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ به صورت حضوری و الکترونیکی تشکیل شد.