آرشیو اخبار

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۹۳۶۷ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۹۳۶۷ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵

با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۹۳۶۷ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید از تاریخ ۹۹/۰۹/۱۵ لغایت ۹۹/۰۹/۲۱ امور و فعالیت‌های ضروری دانشگاه بنا به تشخیص مدیر محترم واحد بصورت حضوری و سایر فعالیت‌ها از ...

تمدید بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۶۵۰۴ مورخ ۹۹/۰۹/۰۸ به مدت یک هفته از تاریخ ۹۹/۰۹/۱۵ تا ۲۱ آذرماه

تمدید بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۶۵۰۴ مورخ ۹۹/۰۹/۰۸ به مدت یک هفته از تاریخ ۹۹/۰۹/۱۵ تا ۲۱ آذرماه

‌‌‌‌‌‌‌ به اطلاع می‌رساند؛ پیرو بخشنامه قبلی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تمدید بخشنامه شماره ۱۹۶۵۰۴/‏۱۵۵ مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۹۹‬ به مدت یک هفته ‬ از ...