آرشیو اخبار

چهارمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران برگزار شد.

چهارمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این مراسم که با حضور رئیس، هیأت رئیسه، مدیران و کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی، با اشاره به حوادث اخیر کشور ...