آرشیو اخبار

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲  لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

پیرو بخشنامه شماره ۶۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ وزارت کشور در خصوص تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره ۱۵۵/۸۳۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ، ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران در جهت کاهش مصرف انرژی تغییر یافت.

تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران  تا پایان مرداد ماه  ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰

بر اساس بخشنامه استانداری تهران در خصوص تغییر ساعت فعالیت ادارات استان تهران در جهت کاهش مصرف انرژی، تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.