آرشیو اخبار

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲  لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان از ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت پایان مرداد ۱۴۰۰

پیرو بخشنامه شماره ۶۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ وزارت کشور در خصوص تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره ۱۵۵/۸۳۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ، ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران در جهت کاهش مصرف انرژی تغییر یافت.

تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران  تا پایان مرداد ماه  ۱۴۰۰

تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰

بر اساس بخشنامه استانداری تهران در خصوص تغییر ساعت فعالیت ادارات استان تهران در جهت کاهش مصرف انرژی، تغییر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

نحوه حضور کارمندان از ۱۴ تیر ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت قرمز تهران

نحوه حضور کارمندان از ۱۴ تیر ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت قرمز تهران

نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با عنایت به قرار گرفتن شهر تهران در وضعیت قرمز نحوه حضور کارکنان دانشگاه تهران ...