آرشیو اخبار

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد.

نشست سی و ششم معاونان اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور برگزار شد. گالری

سی و ششمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ بعدازظهر به صورت حضوری و الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

اطلاع رسانی برگزاری سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

اطلاع رسانی برگزاری سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور

روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ (چهارده) الی ۱۷ (هفده) سی و ششمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور به صورت حضوری و الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار ...

بخشنامه زمانبندی درخواست برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه

بخشنامه زمانبندی درخواست برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه

عطف به نامه های شماره ۱۶۵۴۵۶ مورخ ۲۳/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ و شماره ۸۶۳۴/‏۶۰۰‬ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ سازمان بازرسی کل کشور، با عنایت به حجم زیاد معاملات عمده جاری در معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران، به منظور تمدید ...