آرشیو اخبار

اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین نشست سال ۱۳۹۸ معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

‌‌‌‌‌‌‌اولین نشست معاونین اداری و مالی پردیس ها، دانشکده ها و مراکز دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۸‬ ساعت ۱۵ بعدازظهر در اتاق شورا، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.